O mně

Narodil jsem se v Kutné Hoře. Moje profesní působení je spojeno takřka 30 let s Vysokým učením technickým v Brně, mojí alma mater. Jsem původem vystudovaný letecký inženýr. Působím jako pedagog na Leteckém ústavu FSI VUT. Takřka 12 let jsem působil na Masarykově univerzitě, se kterou mě pojí zejména projekt výstavby univerzitního kampusu, který jsem řídil. Jsem ženatý, mám dceru a dva syny.

Ladislav Janíček s manželkou

Letecké inženýrství

Svůj profesní život jsem zahájil v Letu Kunovicích v oddělení pevnostních výpočtových metod. Posléze jsem se stal učitelem stavby letadel na VUT na katedře letadel a později Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT. Učil jsem předměty Stavebná mechanika leteckých konstrukcí, Konstrukce letadel a Konstrukce vrtulníků a dodnes tam vedu předmět Ekonomika a management letecké dopravy.

Management, MBA a tři roky v Budapešti, Turíně a Bruselu a na cestách po Evropě

Vztah k managementu a ekonomii mě přivedl na studia MBA a do pozice ředitele Brno Business School na Fakultě podnikatelské VUT. Řídil jsem řadu evropských projektů. Tříleté působení v pozici manažera na Koordinační jednotce programu Phare v Budapešti pro střední a východní Evropu spojené s European Training Foundation v Turíně a Evropskou komisí v oblasti distančního vzdělávání přispěly k rozšíření mých zkušeností v oblasti managementu na mezinárodní úrovni.

Evropské letecké právo a letecké simulátory

Po návratu do ČR jsem na VUT jako ředitel centra dalšího vzdělávání řídil mezinárodní akreditovaný vzdělávací systém pro evropské letecké právo a předpisy vybudovaný ve spolupráci s Leteckým ústavem FSI VUT. Stal jsem se ředitelem pro vývoj a výrobu simulátorů v hi-tech společnosti a vedl vývoj simulátoru letounu L159 pro výcvik vojenských pilotů.

Masarykova univerzita a výstavba Kampusu a vědecké základny v Antarktidě

Posléze jsem získal místo kvestora a byl jsem i prorektorem MU. Kromě řízení ekonomiky a správy druhé největší univerzity v ČR se mi výzvou stal více než 10-letý projekt výstavby nového univerzitního kampusu v Brně z 50% financovaný půjčkou Evropské investiční banky, který jsem řídil. Vybudoval jsem systém projektové podpory a rovněž jsem koordinoval financování projektu na vybudování vědecké základny MU v Antarktidě.

Kvestorem a akademickým pracovníkem VUT

Návrat na VUT mi dal příležitost přenést nabyté zkušenosti v řízení ekonomiky a správy univerzity a také řízení výstavby na druhou největší technickou univerzitu v ČR v pozici kvestora. Současně jsem akademickým pracovníkem na Leteckém ústavu FSI, kde garantuji předmět Ekonomika a management letecké dopravy. Učím také na Ekonomicko-správní fakultě MU Strategické řízení ve veřejné správě a na Právnické fakultě MU Řízení projektů.

Akreditace zahraničních studií MBA, MPA, LLM

Téměř celý profesní život se vedle manažerských rolí ve vrcholovém vedení univerzit pohybuji v oblasti metodologie vzdělávání včetně distančního a řízení kvality vzdělávání. Řídil přenos a akreditace studií MPA, LL.M. a MBA do ČR na MU a VUT. Léta v nich současně garantuji předměty Strategické řízení a Řízení projektů.