Volba rektora VUT

VUT je respektovanou univerzitou s vysoce kvalitním vzděláváním v celé řadě technických, uměleckých a dalších oborů a s vysoce rozvinutou úrovni tvůrčí činnosti. Díky svému mnohaletému působení ve vrcholových manažerských funkcích na dvou velkých významných veřejných vysokých školách, znalosti prostředí napříč VUT i vnějšího okolí, legislativy, financování, příležitostí a zvláště pak vztahů a souvislostí, jsem získal zkušenost, kterou řízení univerzity velmi potřebuje. Současně jsem akademickým pracovníkem s třicetiletou výukovou praxí na VUT. Kombinace obou těchto zkušeností – nestranného manažera pečujícího o celou univerzitu i akademického pracovníka – mi dodává odvahy ucházet se o pozici rektora VUT.

Ladislav Janíček

Vize a hodnoty

Je úlohou vedení univerzity, aby nepřehlédnutelný potenciál naší univerzity rozpohybovalo a nasměrovalo k naplnění vize. Tu spatřuji ve vybudování moderní, otevřené a mezinárodně respektované technické univerzity, která:
V oblasti vzdělávací
Ve výzkumu
Ve své společenské roli
V řízení a správě